WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsze Warunki korzystania (dalej – „Warunkami”) stanowią umowę oficjalną pomiędzy Użytkownikiem (zwany dalej – „Użytkownik”, „Ty”) a „Kormotech” LLC (zwana dalej – „Spółką”, „My”), która określa zasady Twojego korzystania z witryny https://www.club4paws.com (zwanej dalej „witryną”), a także wszelkich tekstów, danych, informacji, oprogramowania i innych treści (zwanych łącznie „Treścią”), do których dostęp uzyskujesz w trakcie procesu świadczenie usług (zwanych dalej „Usługami”).
Przed rozpoczęciem użytkowania witryny zalecamy szczegółowe zapoznanie się z poniższymi Warunkami. Dalsze korzystanie z witryny potwierdzi, że zaakceptowałaś/eś proponowane Warunki korzystania.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w niniejszych Warunkach. Aby być na bieżąco z wszelkimi bieżącymi zmianami dotyczącymi sposobu działania witryny, zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Treść i środki przekazu
Staramy się dbać, aby Treść witryny była przystępna dla naszych Użytkowników w najpełniejszym zakresie. Dokładamy również wszelkich starań, aby zapewnić autentyczność i aktualność wszystkich materiałów. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną na podstawie danych, które otrzymaliśmy od Ciebie osobiście i/lub ze źródeł publicznych. Szczegóły odnośnie sposobów gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, które są używane do komunikacji z Tobą i uzyskania Twojej zgody, możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Własność intelektualna
Wszystkie informacje, które znajdują się w witrynie domyślnie stanowią wyłączną własność intelektualną Spółki. Prawo do korzystania przez Użytkownika z Treści, powstałe w procesie korzystania z witryny i/lub korzystania z Usług Spółki, ogranicza się do użytku osobistego w celach niekomercyjnych i zabrania się używania ich do innego celu.

W przypadku nieuprawnionego naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej Klient ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej.

Znaki towarowe, znaki dla towarów i usług, marki, logo zarejestrowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz obiekty chronione prawem autorskim (teksty, obrazy wizualne itp.) zamieszczone w witrynie stanowią własność Spółki. Żadne treści nie mogą być interpretowane jako prawo lub pozwolenie na wykorzystanie któregokolwiek ze znaków towarowych, a także jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w witrynie, bez zgody Spółki jako właściciela praw autorskich.

Linki do innych stron internetowych
Niniejsza witryna zawiera łącza do witryn internetowych podmiotów trzecich. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treść, warunki korzystania ani politykę prywatności witryn podmiotów trzecich. Po skorzystaniu z tych łączy w celu opuszczenia witryny wszelkie informacje przekazywane osobom trzecim nie podlegają ani niniejszym Warunkom korzystania, ani naszej Polityce prywatności. Przed odwiedzeniem i udostępnieniem jakichkolwiek informacji na stronach internetowych podmiotów trzecich zachęcamy do zapoznania się z przepisami regulującymi ich użytkowanie, prywatność i ochronę danych osobowych odwiedzających.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty, straty lub zobowiązania poniesione w wyniku dostępu, wykorzystania, niemożności użytkowania lub modyfikacji Treści witryny lub jakichkolwiek innych linków do stron internetowych, które można znaleźć na naszej witrynie. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za obsługę materiałów podanych w witrynie, a także za wprowadzanie poprawek, aktualizacji lub całkowitych lub częściowych zmian. Wszystkie materiały zawarte w witrynie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Jurysdykcja i prawo właściwe
Spółka w prowadzeniu swojej działalności kieruje się ustawodawstwem Ukrainy. Wszelkie spory lub roszczenia, które mogą wyniknąć w związku lub w wyniku korzystania z witryny, będą rozstrzygane zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującego prawa przez sądy ukraińskie.

Użytkownicy odwiedzający witrynę, przebywający poza Ukrainą, dodatkowo wyrażają zgodę na przestrzeganie prawa kraju goszczącego i ponoszą odpowiedzialność w zakresie określonym przez obowiązujące prawo. Spółka zastrzega sobie również prawo do ograniczenia zawartości witryny dowolnej osobie lub określonemu obszarowi geograficznemu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

Cookies
Możemy wykorzystywać pliki cookies i inne technologie do przetwarzania danych związanych z Twoją aktywnością w witrynie. Więcej o ich zastosowaniu możesz dowiedzieć się z naszej Polityki Cookies.

Pozostałe postanowienia
Niniejsze Warunki wraz z naszą Polityką Prywatności stanowią integralną część umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Poprzez te postanowienia potwierdzamy, że nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani postanowienia inne niż te wyraźnie określone w niniejszej umowie.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków stanie się nieważne lub zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą działać tak, jakby postanowienie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie było zawarte w niniejszych Warunkach.

Niniejsze Warunki i cała związana z nimi dokumentacja są sporządzone w języku ukraińskim, jednakże w celu zapewnienia dostępności i zrozumienia tych postanowień przez wszystkich Użytkowników, niniejsze Warunki są przetłumaczone na język angielski i inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, rozstrzygająca będzie ukraińska wersja Warunków i pozostałej dokumentacji.

Informacje zwrotne
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków lub chciał(a)byś otrzymać dodatkowe informacje dotyczące świadczenia Usług i korzystania z witryny, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:
E-mail: [email protected]Skontaktuj się z nami

 

Кошик порожній